Kytice pro Lucii Borhyovou

Květina pro Innu Puhájkovou

              Inna Puhajková

Předání květiny můžete zhlédnout v závěrečné části televizních novin: